Азово-Сиваський, Заповедники Украины, Национальные парки Украины, Азово-Сиваський,

Главная / Континенты / Европа / Страны / Украина / Азово-Сиваський
Украина. Азово-Сиваський Украины
Азово-Сиваський | Асканія-Нова | Великий Луг | Вижницький | Галицький | Гомільшанські ліси | Горгани | Гуцульщина | Деснянсько-Старогутський | Дніпровсько-Орільський | Дунайський | Єланецький степ | Ічнянський | Казантипський | Канівський | Карадазький | Карпатський | Карпатський біосферний | Кримський | Луганський | Медобори | Мезинський | Мис Мартьян | Опукський | Подільські Товтри | Поліський | Рівненський | Розточчя | Святі Гори | Синевир | Сколівські Бескиди | Ужанський | Український степовий | Херсонес Таврический | Черемський | Чорноморський біосферний | Шацький | Яворівський | Ялтинський гірсько-лісовий

АЗОВО-СИВАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

Питання заповідання прибережних районів Азовського моря і, особливо Сиваша, ставилося вже в кінці XIX століття, коли почалось їх активне господарське освоєння. Наприкінці 20-х років минулого століття тут були розпочаті широкі комплексні дослідження, і вже у 1923 році до єдиного в той час заповідника на півдні України - "Асканія-Нова" разом з чорноморськими островами було приєднано острів Чурюк, що на Центральному Сиваші. У липні 1927 року при заповіднику "Асканія-Нова" було створено заповідник "Надморські коси", до якого увійшли окремі ділянки Північного Причорномор'я, Сиваша та Азовського моря. До кінця 1932 р. він знаходився у складі заповідника "Асканія-Нова", а з січня 1933 р. почав функціонувати як самостійна установа. В липні 1937 р. на його основі було створено два нових заповідники: Чорноморський та Азово-Сиваський. У серпні 1957 р. розпорядженням Ради Міністрів УРСР Азово-Сиваський заповідник був реорганізований в Азово-Сиваське державне заповідно-мисливське господарство, до складу якого увійшли о. Бірючий та 4 острови в Сиваші: Куюк-Тук (частина), Чурюк (частина), Мартинячий та Китай, а також однокілометрова морська смуга навколо о. Бірючий та частина акваторії Сиваша навколо перелічених островів. Указом Президента України від 25 лютого 1993 року № 62 у межах згаданого заповідно-мисливського господарства і його охоронної зони з акваторіями Центрального Сиваша і Азовського моря було створено Азово-Сиваський національний природний парк.

Загальна площа парку становить 52154,0 га, з них 8469,0 га суходолу і 43685,0 га акваторії Азовського моря, оз. Сиваш та Утлюцького лиману. Закріплені за парком ділянки суходолу розташовані в Генічеському районі - 7528,0 га (о. Бірючий та частина о. Куюк-Тук) і Новотроїцькому районі - 941,0 га (частина о.Чурюк з прилеглими невеликими островами). На ці території для парку оформлені державні акти на право постійного користування земельними ділянками.

Парк створений з метою збереження генофонду рослинного і тваринного світу, унікальних природних комплексів північного Приазов'я. За функціональним зонуванням території до заповідної зони віднесено 38970,0 га (Центральний Сиваш), зона регульованої рекреації займає 618,0 га, зона стаціонарної рекреації - 93,0 га, господарська зона - 12473,0 га (о. Бірючий).

За схемою фізико-географічного районування територія парку знаходиться в межах Присивасько-Приазовської низовинної області Причорноморсько-Приазовської сухостепової провінції та Присивасько-Кримської низовинної області Кримської степової провінції сухостепової підзони степової зони України. Згідно з системою геоботанічного районування, суходільна частина парку входить до Присиваського округу підзони Приазовсько-Чорноморської степової підпровінції Причорноморської (Понтійської) провінції Європейсько-Азіатської степової області.

Острів Бірючий разом з косою Федотова відноситься до типу приморських ландшафтів і характеризується сучасними приморськими піщано-черепашниковими лиманно-морськими рівнинами зі слаборозвинутими дерноволучними солончакуватими ґрунтами і солончаками. Особливе місце в ландшафтній структурі острова займають морські ландшафти та ландшафти внутрішніх заток.

Центральний Сиваш є морською затокою лагунного типу. В його межах виділяються так звані "засухи" - ділянки періодичного і постійного нагінного підтоплення, які в періоди засухи мають вигляд важкосуглинистих сорових солончаків. Його острови представлені слабодренованими лісовидними рівнинами з каштановими середньо- і сильносолонцюватими ґрунтами в комплексі з солонцями та лучними солончаками.

Клімат території парку помірно континентальний, зі спекотним довготривалим сухим літом і відносно короткою зимою з нестійким сніговим покривом 5-10 см завтовшки. Середня температура липня дорівнює +24оС, при максимальній - +40оС. Середня температура січня становить всього -3оС, хоча мінімальна може досягати -34оС. Кількість опадів незначна і є найменшою на Україні - біля 260 мм на рік. Для регіону характерні тривалі засухи з суховіями. В таких кліматичних і ґрунтових умовах на Сивашах формується відносно небагата пустельна степова і солончакова рослинність з відповідною степовою фауною. Сприятливіші екологічні умови на о. Бірючому, де поширені справжні південні степи, а вздовж Утлюцького лиману - зарості очерету.

На заповідних островах Центрального Сиваша - Чурюк і Куюк-Тук, що меншою мірою зазнали антропогенного впливу, збереглися справжні степові фітоценози. Тут ростуть жовтень скіфський, дивина фіолетова, шавлія сухостепова, тринія щетиниста; поширені такі ендемічні і вузькоендемічні види як кермек чурюкський, червець сиваський, смілка сиваська, деревій бірючанський. Деякі з ендеміків (деревій бірючанський, кермек чурюкський, ситник Фоміна, мітлиця азовська, хрінниця сиваська, кульбаба сиваська, кравник солончаковий та інші) описані з території Азово-Сиваського національного природного парку і є об'єктом подальших, в тому числі, генетичних досліджень з метою з'ясування етапів становлення і розвитку процесів видоутворення, генезису унікальних флористичних комплексів літоралі північного узбережжя Азовського моря і Сиваша. Тут зростають також плейстоценові реліктові види, що зустрічаються на території України лише в районі Присивашшя: офайстрон однотичинковий, тетрадикліс ніжний. На вододільних площах поширені пустельні степи з значною кількістю в травостої ксерофітових напівчагарників - полину кримського, кураю модринного, а також злаків: костриці Беккера, житняку Лавренків, ковили Лессінга та української. На багатьох косах зустрічаються каспійсько-кермекова і подорожникова формації, а на мокрих солончаках літоральної смуги досить поширена пустельно-галофітна рослинність: солонець трав'янистий, содник простертий, петросимонія тритичинкова, кермек напівчагарниковий, сарсазан шишкуватий, лутига татарська та інші.

Прибережні райони Азовського та Чорного морів, особливо Сивашів з їх численними островами та півостровами, є місцем концентрації багатьох птахів, яких приваблюють м'якість клімату, багаті кормові угіддя та добре захищені ділянки для гніздування. Територія парку розташована у межах великого перелітного шляху, і численні зграї птахів зупиняються тут для відпочинку під час міграцій.

Ще в 1976 році територія Сивашів (затока Сиваш), загальною площею 45700 гектарів, була проголошена водно-болотним угіддям міжнародного значення, тобто стала об'єктом Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як середовища існування водоплавних птахів (Рамсар, 1971 р.). В 1995 р. постановою Кабінету Міністрів України № 935 серед 22 водно-болотних угідь міжнародного значення було затверджено і водно-болотне угіддя "Центральний Сиваш", площею 80000 гектарів.

Ця затока є особливо цінним угіддям для водно-болотних птахів взимку; в сезонних скупченнях впродовж року зустрічається більше 1 млн. особин птахів (чайки, качки, болотяні крячки, кулики, лебiдь-шипун, галагаз, чаплi та iнші); тут реєструються рідкісні, вразливі та зникаючі види, занесені до Червоної книги України, такі як зуйок морський, ходуличник, кулик-сорока, савка, реготун чорноголовий та орлан-білохвіст. Поряд у степах Присивашшя і на о. Бірючий зустрічаються дрофа, хохітва, журавлі степовий та сірий, луні польовий та степовий, беркут, підорлик великий, балобан, сокіл-сапсан, боривітер степовий. Всього в парку зареєстровано 30 видів "червонокнижних" птахів. З них орлан-білохвіст і хохітва занесені також до Європейського Червоного списку. В угіддях може перебувати більше 1% особин популяцій казарки червоноволої та грязьовика, що тут зимують. Загалом на території парку зареєстровано 197 видів птахів.

Степові різнотрав'я о. Бірючого сприяли формуванню тут чисельних популяцій акліматизованих тварин. Роботи з акліматизації були розпочаті ще в 1928 році. Максимальну чисельність оленя благородного (830 голів) тут було відмічено у 1992 році, лані - у 1991 році (1425 голів), муфлона - у 1992 році (987голів), кулана - у 1994 році (37 голів). З мисливських птахів тут акліматизовано фазана звичайного, чисельність якого періодично досягає декількох сотень. Крім того, на острові Бірючий склалися сприятливі умови для існування аборигенних видів фауни, таких як заєць-русак, лисиця та єнотовидний собака, чисельність яких, особливо зважаючи на напружену в регіоні епідеміологічну ситуацію, постійно доводиться регулювати.

Загалом у межах парку нараховується більше 5 тисяч видів тварин, серед яких 250 видів - хребетні. З амфібій часто зустрічаються ропуха зелена та жаба озерна, серед рептилій чисельні ящірка прудка, ящурка різнокольорова, вужі звичайний та водяний. Із 26 зареєстрованих на акваторіях парку видів риб промислове значення мають камбала-глоса та камбала-калкан, бички леопардовий, бобир та Кніповича, осетер російський, севрюга, а також нещодавно акліматизований в Азовському морі далекосхідний вид кефалі - пелінгас.

У парку охороняються також чимало видів тварин, занесених до Червоної книги України: тушканчик великий, тхір степовий, дельфін-азовка і полози чотирисмугий і жовточеревий, мідянка, гадюка степова, а також два види гідроїдних поліпів, по одному виду кільчастих червів і ракоподібних та 5 видів комах: емпуза піщана, ірис плямистокрилий, дорожна оса криптохіл червонуватий, риюча оса стиз смугастий, левкомігус білосніжний.

Парк проводить рекреаційну діяльність на о. Бірючий. Тут проводяться екскурсії за затвердженими маршрутами: морська і сухопутна.

Дякуємо за надану інформацію ukrainainkognita.org.ua

Украина в блогах
    На территории Национальном музее архитектуры и быта Пирогово в Киеве проходило традиционное празднование. В течение двух дней на территории музея проводили гадания, плели венки, водили хороводы и пели песни, а вечером -прыгали через костер.   Гостей гуляний, которые традиционно проводятся в Пирогово, ожидал купальский фестиваль с театральным обрядовым действом во главе с Купалом и Мареной, выступления фольклорных коллективов, народные танцы, ярмарка народных ремесел, где можно
Украина новости
На Киевщине покажут уникальных животных
2019-07-10
(0) (0)
13 и 14 июля Древний Киев Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает совершить увлекательное путешествие во времени в эпоху Киевской Руси и увидеть шоу с участием лошадей редких исторических пород. >>>
«Зеленая карта» защищает интересы украинских автовладельцев
2019-07-09
(0) (0)
С недавних пор в Украине международная система автомобильного страхования «Зеленая карта» заработала максимально эффективно, обеспечивая как защиту украинских автовладельцев, так и соблюдение требований >>>
Украина - фотогалереи
17 фото Украина
Добавлено 16.12.2018 в 12.04
stas   Смотреть >>>
28 фото Украина
Добавлено 14.12.2018 в 20.23
stas   Смотреть >>>
20 фото Украина
Добавлено 21.09.2018 в 21.21
vituniya   Смотреть >>>
39 фото Украина
Добавлено 12.06.2018 в 15.45
stas   Смотреть >>>
5 фото Украина
Добавлено 22.05.2018 в 22.57
vituniya   Смотреть >>>
22 фото Украина
Добавлено 23.02.2018 в 17.24
stas   Смотреть >>>
Украина - блоги
Больше блогов по данной стране нет.
Всё о Украине >>>
Кратко о стране
Блог
Отели
Туры 
Фото
Видео
Карта
Погода
Сезоны отдыха
Время
Туроператоры
Герб
Гимн
Флаг
История и политика
Природа
Заповедники
Климат
Транспорт
Туризм
Столица
Посольство
Консульство
Виза
Валюта
Цены
Население
Праздники
Кулинария
География
Экономика
Что посетить
Секс-туризм
Новости
Города и курорты >>>
Александрия
Алупка
Алушта
Алчевск
Антрацит
Балаклава
Бар
Батурин
Бахчисарай
Белая Церковь
Белосарайская коса
Бердянск
Берегово
Борисполь
Борщев
Боярка
Бровары
Брюховичи
Буковель
Верховина
Вижница
Винница
Владимир-Волынский
Воловец
Волосянка
Ворохта
Гайсин
Гаспра
Горловка
Гурзуф
Гута
Днепродзержинск
Днепропетровск
Донецк
Драгобрат
Дрогобич
Дубно
Евпатория
Железный Порт
Желтые Воды
Житомир
Заозерное
Запорожье
Здолбунов
Ивано-Франковск
Ильичевск
Инкерман
Ирпень
Казантип
Калуш
Каменец-Подольский
Канев
Карловка
Карпаты
Кацивели
Керчь
Киев
Кировоград
Коблево
Ковель
Коктебель
Коломия
Конотоп
Конча-Заспа
Кореиз
Косов
Котовск
Краматорск
Красия
Кременчуг
Кривой Рог
Крым
Ласпи
Ленино
Ливадия
Лисичанск
Луганск
Луцк
Львов
Львовская обл
Макеевка
Малореченск
Мариуполь
Массандра
Межгорье
Мелитополь
Миргород
Мисхор
Морское
Моршин
Мукачево
Надвирна
Нежин
Нижнее заморское
Николаев
Николаевка
Никополь
Новая Каховка
Новгород-Сиверский
Нововолынск
Новомосковск
Новый Свет
Обухов
Одесса
Орджоникидзе
Ореанда
Орявчик
Павлоград
Партенит
Переяслав-Хмельницкий
Песчаное
Пилипец
Подобовец
Политехник
Полтава
Поляна
Понизовка
Почаев
Прилуки
Путила
Рахов
Ровно
Рыбачье
Саки
Свалява
Свердловск
Светловодск
Святогорск
Севастополь
Симеиз
Симферополь
Скадовск
Сколе
Славско
Славянск
Смела
Снежное
Староконстантинов
Старый Крым
Стаханов
Судак
Сумы
Татаров
Тернополь
Тростян
Трускавец
Тысовец
Ужгород
Украинка
Умань
Учкуевка
Феодосия
Форос
Харцизск
Харьков
Херсон
Хмельник
Хмельницкий
Хотин
Червоноград
Черкассы
Чернигов
Чернобыль
Черновцы
Черновцы (Винн.обл)
Черноморское
Шацк
Шешоры
Щелкино
Энергодар
Яблуница
Ялта
Яремче
Ясиня
Балада Высоцкого о борьбе
Длительность видео неизвестно
Пользователь peple
Дата создания 2014-01-27
Оценка пользователей 0   Просмотров 38924  
Кировоград
Длительность видео неизвестно
Пользователь vesta_m
Дата создания 2013-05-18
Оценка пользователей 0   Просмотров 6221  
Крым. Байдарская яйла.
Длительность видео неизвестно
Пользователь pohod
Дата создания 2013-04-01
Оценка пользователей 0   Просмотров 3774  
Украина. Всё видео >>>
Lena Oleg54 drsotravel Idealworld urbiset clubtropa vecaks


Со всего света
Рекомендуем туры
Украина 8 дн. 4097 грн.
Чехия 6 дн. 18000 грн
Япония 9 дн. 10000 грн.
Разное 7 дн. 4500 грн
Украина 21 дн. 120 грн.
Япония 7 дн. 24339 грн
Азербайджан 7 дн. 426 грн.
Алжир 7 дн. 154 грн
Швейцария 14 дн. 0 грн.
Швейцария 10 дн. 0 грн
Все туры >>>
Объявления участников
graulis | 2017-12-08.
Предлагаю комфортное размещение в отдельных номерах - все полные "Люксы" ( комната,кухня,сан.узел - в каждом ) в небольшом частном гостевом доме, в Крыму - Алушта, с. Солнечногорское, с закрытой терри ... >>>
urbiset | 2017-07-19.
Агентство "Urbis et Orbis" организует: Все типы свадебных церемоний в Чехии , Италии , Австрии, Турции, Кипре, Доминиканской республике, венчание в Израиле: Гражданская и Юбилеи свадеб Православное и ... >>>
globallus | 2017-07-11.
Добрый день! Работаю переводчиком и медицинским координатором более 7-ми лет. Живу в Сеуле. Знание корейского – высший уровень, русский – родной язык. Опыт работы переводчиком в таких организациях, к ... >>>
17 фото Украина
Добавлено 16.12.2018 в 12.04
stas
28 фото Украина
Добавлено 14.12.2018 в 20.23
stas
12 фото Грузия
Добавлено 30.10.2018 в 08.12
stas
20 фото Украина
Добавлено 21.09.2018 в 21.21
vituniya
39 фото Украина
Добавлено 12.06.2018 в 15.45
stas
3 фото Нидерланды
Добавлено 04.06.2018 в 18.13
IraAkula
Подписка на рассылку
Ищу попутчика
Myko | 2017-08-07.
Мужчина из Украины ищет Мужчину для поездки в Ирак Дата выезда: 2017-08-17 ... >>>
PAA51 | 2017-07-28.
Мужчина из России ищет Женщину для поездки в Италию Дата выезда: 2017-11-28 ... >>>
Turlover | 2017-07-24.
Смешанная компания из Украины ищет Все равно кого для поездки в Вьетнам Дата выезда: 2017-09-17 ... >>>
Со всего света
bigmir)net TOP 100