Дунайський, Заповедники Украины, Национальные парки Украины, Дунайський,

Главная / Континенты / Европа / Страны / Украина / Дунайський
Украина. Дунайський Украины
Азово-Сиваський | Асканія-Нова | Великий Луг | Вижницький | Галицький | Гомільшанські ліси | Горгани | Гуцульщина | Деснянсько-Старогутський | Дніпровсько-Орільський | Дунайський | Єланецький степ | Ічнянський | Казантипський | Канівський | Карадазький | Карпатський | Карпатський біосферний | Кримський | Луганський | Медобори | Мезинський | Мис Мартьян | Опукський | Подільські Товтри | Поліський | Рівненський | Розточчя | Святі Гори | Синевир | Сколівські Бескиди | Ужанський | Український степовий | Херсонес Таврический | Черемський | Чорноморський біосферний | Шацький | Яворівський | Ялтинський гірсько-лісовий

ДУНАЙСЬКИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК

У 1973 р. у складі Чорноморського державного заповідника було створено філію "Дунайські плавні", яку постановою Ради Міністрів УРСР від 23 квітня 1981 р. № 203 було реорганізовано у самостійний державний заповідник. Указом Президента України від 10 серпня 1998 р. № 861 було створено Дунайський біосферний заповідник. Його створенню сприяла фінансова підтримка Світового банку на підставі відповідної угоди з Урядом України в рамках проекту "Збереження біологічного різноманіття в українській частині дельти Дунаю" (1995-1998 рр.). Названий проект від імені України демонструвався на всесвітній виставці у Ганновері у 2000 р. серед найбільш успішних екологічних проектів.

Рішенням Міжнародного координаційного комітету програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера" від 9 грудня 1998 р. заповідник включений до складу світової мережі біосферних резерватів у складі білатерального румунсько-українського біосферного резервату "Дельта Дунаю" Наступного року ЮНЕСКО було прийнято рішення від 2 лютого 1999 р. про видачу заповіднику відповідного диплому. Указом Президента України від 2 лютого 2004 р. № 117 територія Дунайського біосферного заповідника розширена на 3850 га. Зараз його загальна площа разом з протоками і внутрішніми водоймами та 2-х кілометровою смугою акваторії Чорного моря і відокремленими ділянками в районі водосховища Сасик становить 50252,9 га.

У постійному користуванні заповідника знаходиться 23380,56 га угідь. Решта території належить різним землевласникам, найбільші із них - Вилківське лісництво державного підприємства "Ізмаїльське лісове господарство", державне підприємство морський торговельний порт Усть-Дунайськ, Лісківська Кілійського району та Лиманська Татарбунарського району сільські ради.

Заповідник створений з метою збереження типових та унікальних природних комплексів у дельті Дунаю, наукових досліджень та моніторингу довкілля, організації раціонального використання природних ресурсів, розвитку міжнародного співробітництва. Тому охорона цих природних комплексів, моніторинг стану рідкісних та зникаючих видів та екосистем заповідника, навколишнього природного середовища, їх змін під дією антропогенних чинників, розробка рекомендацій щодо раціонального використання ресурсів дельти та екологічна освітньо-виховна робота - в числі головних завдань Дунайського біосферного заповідника.

За схемою фізико-географічного районування територія Дунайського біосферного заповідника входить до Причорноморського середньостепового краю Середньостепової підзони Степової зони, а за схемою геоботанічного районування рослинність заповідника відноситься до Ізмаїльсько-Білгород-Дністровського (Дунайсько-Дністровського) округу Приазовсько-Чорноморської степової підпровінції Причорноморської (Понтичної) степової провінції Європейсько-Азіатської степової області.

Територія заповідника відноситься до геосистем первинної та вторинної дельти, розташована у північно-східній частині дельти Дунаю на схід від м. Кілія та на південь від верхів'я озера Сасик. На сході угіддя межує з Чорним морем, а на півдні - з Румунією. Його складовими частинами є власне дельта Кілійського рукава Дунаю, острів Єрмаків, Жебриянське пасмо, Стенцівсько-Жебриянівські плавні, верхів'я озера Сасик та Джантшейський лиман. Майже вся територія адміністративно відноситься до Кілійського району Одеської області. Лише дві окремі ділянки відносяться до Татарбунарського району - це верхів'я озера Сасик та Джантшейський лиман. Навколо заповідника розташовані населені пункти: с. Ліски, с. Шевченкове, с. Мирне, с. Десантне, с. Приморське, с. Лиман, с. Борисівка, с. Трапівка, с. Заречне, смт. Татарбунари та м. Вилкове.

Відповідно до Указу Президента України від 2 лютого 2004 р. № 117 площа заповідної зони біосферного заповідника становить 14904,0 га, зона регульованого заповідного режиму - 7811,0 га, буферна зона - 19392,0 га, зона антропогенних ландшафтів - 8145,9 га.  Дельта Дунаю за походженням ділиться на дві частини: стародавню річкову і молоду морську. Межею між ними є береговий вал із морського піску з черепашками - Жебриянівське пасмо. У північній частині між Жебриянівським пасмом і Летю (Румунія) вал розірваний Кілійським рукавом. Далі в морі формується вторинна дельта Кілійського рукава.

Дельта Кілійського рукава, що розташована нижче м. Вилкове, є найбільш молодою частиною величезної дунайської дельти та новою природною сушею в Європі. Її вік складає близько 300 років, а вік приморської смуги значно менший, не більше 150 років. Окремі ж острови і коси сформувалися в останні десятиліття. Процес дельтоутворення продовжується і зараз, проте він менш інтенсивний в зв'язку з виносом мулу на більші глибини Чорного моря. У геоморфологічному плані дельта Дунаю розташована на новоевксінських глинах, що виникли в результаті алювіальної діяльності древнє-дунайського лиману. Вони покриті осадовими породами різного походження, що залягають майже горизонтально, з невеликим ухилом убік моря. Висота дельтової рівнини над рівнем моря в м. Ізмаїл складає 3,7 м, поблизу Сулінського устя - 0,5 м. Біля 87% площі дельти займають плавні, що мають глибину 1-2, рідше 3-4 метри.

Клімат у пониззі Дунаю помірно континентальний, з короткою і теплою зимою, тривалою спекою влітку. Він формується під впливом циркуляції повітряних мас, утворених у віддалених один від одного регіонах - Атлантичному океані, Середземному морі і Євроазіатському материку. За кліматичними показниками територія характеризується як жаркий південний агрокліматичний район. Середньомісячна температура січня коливається від -2 до -1,5°С , а червня - 22,3-23,0°С. Загальна кількість опадів становить - 350-400 мм/рік при випаровуванні 750-900 мм/рік. Настільки значне випаровування повинно підтягувати ґрунтові води, насичені хлоридами і сульфатами, і це викликало б засолення ґрунтів. Проте засолення спостерігається лише на ділянках із зруйнованим рослинним покривом. Захищає ґрунти висока промивна здатність Дунаю в період тривалої весняної, а, в окремі роки, і осінньої повені.

Гідрологічна мережа Кілійської дельти Дунаю дуже розгалужена і складається з великих і малих водотоків і водойм. Морська дельта починається від місця прориву системи морських піщаних пасм - Жебриянської - Летя на 18-му кілометрі Кілійського рукава (0 км Дунаю рахується від моря). Саме тут розташоване м. Вилкове, біля якого Дунай ділиться на рукави Очаківський, Старостамбульський і Білгородський. Перші два зараз є головними водотоками цієї ділянки Дунаю. Нижче вони діляться на більш дрібні: Прорва, Шабош, Полуденне, Гнеушев, Анкудинов, Середнє, Піщане, Бистре, Восточне, Циганка, Лімба, Лебединка та інші. Деякі з них вже не мають прямого виходу в море (Шабош, Середнє, Піщане), а рукави Білгородський і Гнеушев перебувають у стадії відмирання. Разом з численними великими і малими рукавами тут широко представлена мережа прісноводних внутрішніх і відкритих приморських водойм: Потапівський, Лазаркін, Ананькін, Дєлюков, Таранов, Солоний, Желаний, Гнилий, Бистрий, Курильські мілководдя та інші. Усі вони здебільшого мілководні, з глибинами від 0,5 до 2 м.

Дунайський біосферний заповідник забезпечує збереження біорізноманіття дельти, проведення спостережень і досліджень по програмі "Літопис природи" за природними процесами. В структурі установи діють відділи: науковий, охорони заповідника та екологічної освіти і туризму. При заповіднику працює інформаційно-туристичний центр. Фахівцями установи ведеться моніторинг стану флори та рослинності, орнітофауни та населення птахів, теріофауни, іхтіофауни, гідрофауни, герпето- і батрахофауни. За останні 5 років співробітниками заповідника опубліковано понад 70 наукових статей в тому числі в п'яти монографічних роботах, дві з яких видано англійською мовою.

Флора заповідника нараховує 1505 видів рослин, з них 955 - судинних. Останні належать до 380 родів і 101 родини. Рідкісними та зникаючими є 134 види рослин (14,1% флори заповідника), з них 60 видів - ендеміки. До Червоної книги України занесені 18 видів, до Європейського Червоного списку - 10, до Додатку 1 Бернської конвенції - 5 видів. Рослинність заповідника представлена угрупованнями генетично відмінних типів - від водного до напівпустельного та складається з водного, болотного, лучного, солонцевого і солончакового, псамофітного і лісового типів. Останній складається з угруповань заплавного лісу та піщаних кучугур. До Зеленої книги України занесено 15 рослинних угруповань: 2 степових, 3 болотні та 10 водних.

Із "червонокнижних" видів тут охороняються, зокрема, сальвінія плаваюча, водяний горіх плаваючий, плавун щитолистий, альдрованда пухирчаста, меч-трава болотна, зозулинець болотний, коручка болотна і чемерицевідна, білоцвіт літній, гвоздика бессарабська, ковила дніпровська, золотобородник цикадовий та ін. Багато видів рослин заповідника є нащадками третинної флори (водяний горіх, обвійник грецький, латаття біле, глечики жовті, меч-трава болотна, сальвінія плаваюча та ін.). Подібно іншим рідкісним третинним таксонам вони мають обмежене і спорадичне поширення і потребують особливої охорони.

Фауна заповідника представлена 1492 видами безхребетних та 417 видами хребетних тварин. З хребетних тварин заповідника птахи відзначаються найбільшим видовим багатством відносно фауни України. Їх тут зареєстровано 263 види. Це становить приблизно 79% всіх відомих для дельти Дунаю та майже 64% всього видового складу орнітофауни України. Видове різноманіття птахів заповідника найкраще представлене на чотирьох основних ділянках: у Кілійській дельті - 219 видів, далі в цьому аспекті йдуть Стенцівсько-Жебриянівські плавні, Жебриянське пасмо та острів Єрмаків. Орнітофауна останнього нараховує 183 види. На території заповідника відзначено перебування 42 видів птахів, що підлягають особливій охороні. Це, зокрема, занесені до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) кучерявий пелікан, малий баклан, червоновола казарка та орлан-білохвіст та ін.

Чільне місце у орнітофауні Дунайського біосферного заповідника займають водоплавні та навколоводні птахи, особливо гусеподібні - лебеді, гуси, качки, веслоногі - пелікани та баклани, лелекоподібні - чаплеві і ібісові. Серед них є багато важливих мисливсько-промислових видів, таких, як сіра гуска, крижень та інші качки, а також видів, занесених до Червоної книги України. Це, крім згаданих раніше, рожевий пелікан, косар, коровайка, жовта чапля, чернь білоока, ходуличник, великий, середній та тонкодзьобий кроншнепи та ін.

Плавні заповідника мають виключне значення для гніздування малого баклана. Його колонії тут є найбільшими в Україні. Важливе значення заповідні плавні мають для жовтої чаплі, великої та малої білих чапель, сірої та рудої чапель, квакви. Чисельність цих птахів у заповіднику досягає десятків та сотень пар.

Численні мілководдя Кілійської авандельти Дунаю мають особливе значення у житті водоплавних і навколоводних птахів, їх скупчення в цих місцях сягають до 45 тис. особин. Тут концентрується основна маса перелітних качок. В окремі сезони чисельність тільки крижня на морських мілководдях сягає 16-20 тис. особин, стільки ж буває і лиски. Інші види менш чисельні. Майже щороку на південній мулистій ділянці авандельти линяє від 500 до 5000 лебедів-шипунів. З огляду на це територія заповідника, згідно з критеріями Рамсарської конвенції (1971), віднесена до водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення головним чином як місця оселень водоплавних і навколоводних птахів. На території ДБЗ за останні десятиріччя відмічено перебування 40 видів ссавців (без урахування кажанів). Із них 14 занесено до Червоної книги України.

Із ссавців особливий інтерес викликає єдиний представник ластоногих Чорного моря - тюлень-монах. Донедавна вважалось, що цей вид, занесений до Червоної книги МСОП, більше не зустрічається у Чорному морі, проте у 1992, 1994 та 1995 рр. окремі особини траплялися в українській частині дельти Дунаю на території заповідника. Із навколоводних звірів, мешканців прісних водойм, характерні такі, як інтродуковані ондатра та єнотовидний собака, а також рідкісні "червонокнижні" - горностай, річкова видра, європейська норка. В плавнях зрідка зустрічається кіт лісовий.  Герпетофауна території дунайської дельти відносно небагата. В межах заповідника мешкають 11 видів земноводних. Домінують озерна та їстівна жаби, з плазунів (5 видів) найчастіше трапляються звичайний вуж, болотяна черепаха, прудка ящірка. До рідкісних тварин відносяться тритон дунайський та болотяна черепаха (списки Бернської конвенції).

Іхтіофауна заповідника багата та різноманітна, вона налічує 99 видів, які належать до 30 родин. В акваторії Дунайського біосферного запоідника зустрічаються всі види риб, занесені до Європейського Червоного списку: шип, атлантичний осетер, чорноморський та дунайський лосось, умбра, чоп великий та малий. З 32 видів риб, занесених до Червоної книги України, тут зустрічається 15 видів. Крім вже згаданих, це білуга, стерлядь, вирезуб, пічкур дунайський довговусий, шемая дунайська, йорж смугастий і ін. З промислових видів найціннішими є осетрові та дунайський оселедець.
Фауна безхребетних заповідника вивчена ще недостатньо. Лише у 1996 році під час нетривалої експедиції наукових співробітників Інституту зоології ім. Шмальзаузена НАН України було знайдено 2 нових для науки види комах, яких, загалом, на території заповідника відмічено 1059 видів. Проте вже зараз можна стверджувати, що тут мешкає багато рідкісних і корисних видів, із яких до Червоної книги України занесено 36 видів. Назвемо лише ті, які занесені також і до Європейського Червоного списку: коромисло зелене, бабка білолоба, бабка хвостата, бабка болотяна, дибка степова, красотіл пахучий, бражник обліпиховий, бражник-прозерпіна, мантиспа хижа.

Загалом на території заповідника зареєстровано перебування 40 видів тварин, занесених до Європейського червоного списку, 104 видів, занесених до Червоної книги України, 205 видів, що підлягають особливій охороні згідно з Бернською конвенцією. Основну частину території заповідника, майже 70 %, займають плавневі екосистеми, представлені головним чином слабомозаїчними угіддями. Тут на великих просторах домінують угруповання, утворені очеретом звичайним, рогозом вузьколистим, осокою гострокінечною та ін. Серед них окремими плямами виділяються зарості верби попелястої. Плавні виконують найбільш важливу функцію - біофільтраційну на шляху надходження каламутної та насиченої різними сполуками дунайської води до Чорного моря.

Лісові та чагарникові екосистеми плавневих ландшафтів заповідника представлені як природними угрупованнями, так і штучними насадженнями (верби кількох видів, тополі чорної тощо). Вздовж водотоків смугами від 5 до 200 м тягнуться зарості, утворені вербою білою, ламкою, тритичинковою та ін., а вздовж морського берега - обліпихою, маслинкою, аморфою, тамариксом, тополею білою та ін. Лучні екосистеми розташовані на підвищених ділянках прируслових пасом, а також по окраїнах плавнів, прилеглих до приморських грив. Вони формуються на місці болотних та прибережно-водних угруповань, які зникають в результаті підвищення рельєфу, викликаного щорічним накопиченням алювію. Поширені в основному крупнозлакові, дрібнозлакові, крупнокомишові, дрібноситникові, а також різнотравні засолені луки. Помітну площу займають луки на острові Єрмаків, де більш підняті ділянки зайняті трансформованими, внаслідок перевипасу, болотно-лучними угрупованнями з переважанням осоки стрункої, до якої додаються галофіти.

Великою різноманітністю відзначаються водні екосистеми заповідника. Це прісноводні, а в авандельті Кілійського рукава ще й солонувато-водні, екосистеми, що розвиваються на водотоках, в лиманах та численних озерах і кутах. Найрізноманітнішою є флора кутів, які повністю втратили зв'язок з морем - Лазоркін Верхній, Лазоркін Нижній, Ананькін, Рибачий. Плеса вкриті плаваючим листям латаття білого, глечиків жовтих, водяного горіха, плавуна щитолистого. Серед занурених рослин поширені кушир, різуха морська, рдесники, елодея, тілоріз тощо. Великі простори займають ряски, сальвінія, жабурник, азола.

Специфічною екосистемою узмор'я є контактна зона Дунаю та Чорного моря. Сюди, крім величезного об'єму води, розчинених біогенів та наносів, Дунай щорічно виносить від 100 до 200 тисяч т прісноводного планктону та інших прісноводних мешканців, які гинуть і осідають на дно. Разом ці процеси мають вирішальний вплив на формування біологічної продуктивності північно-західної частини Чорного моря та на живі ресурси власне Дунаю, що пов'язані з морем (зокрема, осетрові, дунайський оселедець тощо).

З природних причин та через антропогенне втручання своєрідністю відзначаються екосистеми Жебриянського пасма. Основними екосистемами тут є штучний ліс, переважно з сосни кримської, на пісках у комплексі із залишками піщаного степу. Вік деревостоїв сосни сягає 3 - 45 років. Тут також зустрічаються луки, чагарники, солончаки, ділянки плавнів, прісні водойми. Останні штучно утворені внаслідок промислового добування піску. Старі кар'єри, оточені сосновими насадженнями, є улюбленим місцем відпочинку мешканців м. Вилкове.

Дунайський біосферний заповідник вперше на Україні розробив і реалізує План-управління заповідною територією (менеджмент-план). Згідно з цим Планом заповідник здійснює комплекс заходів щодо збереження біорізноманіття в поєднанні з раціональним використанням природних ресурсів. Це, насамперед, використання очерету і рибних ресурсів. Заготівля очерету, який йде на виготовлення дахів, перетворилась в серйозний природоохоронний (вилучення очерету сприяє очищенню екосистеми) і соціально-економічний фактор в Придунав`ї, який знижує гостроту проблеми безробіття. Адміністрація заповідника значну увагу приділяє розвитку екологічного туризму як важливого засобу еколого-освітньої роботи і самофінансування. З 1998 року при заповіднику працює інформаційно-туристичний центр, який щорічно відвідують більше 5 тисяч чоловік. За цей період в ньому побували представники 44 країн світу.

Дунайський біосферний заповідник співпрацює з багатьма науковими організаціями, державними установами, екологічними неурядовими організаціями на національному і міжнародному рівнях, з засобами масової інформації, а з 2003 року видає власну газету "Дельта і людина" тиражем 1200 примірників. Вона безкоштовно розповсюджується в 5 придунайських районах Одеської області, а також розміщена в Інтернеті. Важливим кроком в розвитку міжнародного співробітництва в рамках єдиного румунсько-українського біосферного заповідника і співпраці з екологами республіки Молдова стало видання у 2004 році трьохстороннього менеджмен-плану по управлінню заповідними територіями в дельті Дунаю і Прута. Передбачені планом практичні заходи поступово реалізуються.

Нижній Дунай з давніх часів привертав увагу завдяки своєму географічному положенню. Тому протягом багатьох століть дельта Дунаю була ареною бурхливих історичних подій, де перетиналися інтереси багатьох народів. Перші відомості про природні цінності дельти Дунаю зустрічаються вже в "Історії в дев'ятьох книгах" Геродота та "Географії" Страбона. Літописці IX-XII століть донесли до нас відомості про те, що у ті часи у Нижньому Дунаю проживали східнослов'янські племена тиверців і уличів. Пізніше, у часи феодальної роздробленості Київської Русі, Придунав'я входило до складу Галицько-Волинського князівства, потім було захоплено татаро-монголами, а ще пізніше - турками.

Із середини XVIII століття дельта Дунаю активно заселяється росіянами й українцями. Після Ніконовської реформи російської православної церкви, й особливо після розгрому Запорізької Січі, кількість переселенців у район Нижнього Дунаю значно збільшилася. У дунайських плавнях знайшли притулок і старовіри, що тікали від переслідувань правлячої церкви, і донські і запорізькі козаки, і численні групи селян, що втікали від кріпацтва. З Балкан від турків у Дунай-Дністровське межиріччя великими групами переїжджали різні народи. Тому зараз, поруч з росіянами й українцями, тут живуть молдавани, болгари, гагаузи, греки, албанці, німці, цигани і багато інших народів. Більшість з них компактно проживають, і тому зберегли самобутні традиції, звичаї, своєрідні діалекти. Все це відбивається на укладі життя, способах господарювання і природокористування.

Естетична і культурна цінність природних ландшафтів дунайської дельти піднімається не тільки до рівня національного надбання. Одним із найважливіших еколого-естетичних показників дельтових угідь є їх природність. Вона тут є однією із найвищих у Європі. До того ж, саме тут відбувається формування наземних екосистем природнім шляхом, без втручання людини в ці процеси. Тільки тут на невеликій площі є можливість спостерігати майже весь спектр природних ландшафтів: від водного морського та прісноводного річкового і озерного - до напівпустельного. Саме у цій природній лабораторії відбувається ландшафто - та видоутворення, і саме це забезпечує її фауністичне багатство.

Культурна цінність території Дунайського біосферного заповідника визначається історією природокористування й історичних подій, що відбувалися в дельті. Цікавим історико-культурним об'єктом є своєрідна столиця дельти - місто Вилкове. Більше двох з половиною століть нараховує його багата і самобутня культура. Місцеве населення не тільки зберегло традиції і звичаї, своєрідний діалект і релігійні погляди, але й стало невід'ємною частиною природного середовища.

Територією заповідника прокладено туристичний маршрут, що дозволяє ознайомитись з цим унікальним краєм.

Дякуємо за надану інформацію ukrainainkognita.org.ua

Украина в блогах
Признаюсь, я обожаю Карпаты. Часто приезжаю сюда, чтобы отдохнуть среди гор и леса, искупаться в быстрой реке и полакомиться баношем (аналог кукурузной каши на сметане с брынзой) и белыми грибочками. Недавно я вернулась с отдыха в Яремче, где побывала по приглашению туркомпании West.rest. С ее директором Кристиной Мартынюк познакомились еще весной на грузинском горнолыжном курорте Гаудаури. Поэтому получилось классическое «алаверды»: с их гор к нашим! Итак, почему Яремче? Что, Где, По
Украина новости
Массовые конные сражения пройдут под Киевом
2019-08-10
(0) (0)
10 и 11 августа в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет Фестиваль Средневековья «Былины Древнего Киева». Гостей ждет насыщенная программа с представлениями по мотивам >>>
Под Киевом покажут уникальных древних животных
2019-08-02
(0) (0)
3 и 4 августа Древний Киев Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает совершить увлекательное путешествие во времена Киевской Руси и провести выходные весело и познавательно. Гостей ждет яркая программа >>>
Украина - фотогалереи
4 фото Украина
Добавлено 20.07.2019 в 02.35
Yuliana   Смотреть >>>
17 фото Украина
Добавлено 16.12.2018 в 12.04
stas   Смотреть >>>
28 фото Украина
Добавлено 14.12.2018 в 20.23
stas   Смотреть >>>
20 фото Украина
Добавлено 21.09.2018 в 21.21
vituniya   Смотреть >>>
39 фото Украина
Добавлено 12.06.2018 в 15.45
stas   Смотреть >>>
5 фото Украина
Добавлено 22.05.2018 в 22.57
vituniya   Смотреть >>>
Украина - блоги
Больше блогов по данной стране нет.
Всё о Украине >>>
Кратко о стране
Блог
Отели
Туры 
Фото
Видео
Карта
Погода
Сезоны отдыха
Время
Туроператоры
Герб
Гимн
Флаг
История и политика
Природа
Заповедники
Климат
Транспорт
Туризм
Столица
Посольство
Консульство
Виза
Валюта
Цены
Население
Праздники
Кулинария
География
Экономика
Что посетить
Секс-туризм
Новости
Города и курорты >>>
Александрия
Алупка
Алушта
Алчевск
Антрацит
Балаклава
Бар
Батурин
Бахчисарай
Белая Церковь
Белосарайская коса
Бердянск
Берегово
Борисполь
Борщев
Боярка
Бровары
Брюховичи
Буковель
Верховина
Вижница
Винница
Владимир-Волынский
Воловец
Волосянка
Ворохта
Гайсин
Гаспра
Горловка
Гурзуф
Гута
Днепродзержинск
Днепропетровск
Донецк
Драгобрат
Дрогобич
Дубно
Евпатория
Железный Порт
Желтые Воды
Житомир
Заозерное
Запорожье
Здолбунов
Ивано-Франковск
Ильичевск
Инкерман
Ирпень
Казантип
Калуш
Каменец-Подольский
Канев
Карловка
Карпаты
Кацивели
Керчь
Киев
Кировоград
Коблево
Ковель
Коктебель
Коломия
Конотоп
Конча-Заспа
Кореиз
Косов
Котовск
Краматорск
Красия
Кременчуг
Кривой Рог
Крым
Ласпи
Ленино
Ливадия
Лисичанск
Луганск
Луцк
Львов
Львовская обл
Макеевка
Малореченск
Мариуполь
Массандра
Межгорье
Мелитополь
Миргород
Мисхор
Морское
Моршин
Мукачево
Надвирна
Нежин
Нижнее заморское
Николаев
Николаевка
Никополь
Новая Каховка
Новгород-Сиверский
Нововолынск
Новомосковск
Новый Свет
Обухов
Одесса
Орджоникидзе
Ореанда
Орявчик
Павлоград
Партенит
Переяслав-Хмельницкий
Песчаное
Пилипец
Подобовец
Политехник
Полтава
Поляна
Понизовка
Почаев
Прилуки
Путила
Рахов
Ровно
Рыбачье
Саки
Свалява
Свердловск
Светловодск
Святогорск
Севастополь
Симеиз
Симферополь
Скадовск
Сколе
Славско
Славянск
Смела
Снежное
Староконстантинов
Старый Крым
Стаханов
Судак
Сумы
Татаров
Тернополь
Тростян
Трускавец
Тысовец
Ужгород
Украинка
Умань
Учкуевка
Феодосия
Форос
Харцизск
Харьков
Херсон
Хмельник
Хмельницкий
Хотин
Червоноград
Черкассы
Чернигов
Чернобыль
Черновцы
Черновцы (Винн.обл)
Черноморское
Шацк
Шешоры
Щелкино
Энергодар
Яблуница
Ялта
Яремче
Ясиня
Балада Высоцкого о борьбе
Длительность видео неизвестно
Пользователь peple
Дата создания 2014-01-27
Оценка пользователей 0   Просмотров 39036  
Кировоград
Длительность видео неизвестно
Пользователь vesta_m
Дата создания 2013-05-18
Оценка пользователей 0   Просмотров 6242  
Крым. Байдарская яйла.
Длительность видео неизвестно
Пользователь pohod
Дата создания 2013-04-01
Оценка пользователей 0   Просмотров 3796  
Украина. Всё видео >>>
Lena Oleg54 drsotravel Idealworld urbiset clubtropa vecaks


Со всего света
Рекомендуем туры
Украина 7 дн. 2600 грн.
Чехия 6 дн. 18000 грн
Япония 9 дн. 10000 грн.
Разное 7 дн. 4500 грн
Украина 21 дн. 120 грн.
Япония 7 дн. 24339 грн
Азербайджан 7 дн. 426 грн.
Алжир 7 дн. 154 грн
Швейцария 14 дн. 0 грн.
Швейцария 10 дн. 0 грн
Все туры >>>
Объявления участников
graulis | 2017-12-08.
Предлагаю комфортное размещение в отдельных номерах - все полные "Люксы" ( комната,кухня,сан.узел - в каждом ) в небольшом частном гостевом доме, в Крыму - Алушта, с. Солнечногорское, с закрытой терри ... >>>
urbiset | 2017-07-19.
Агентство "Urbis et Orbis" организует: Все типы свадебных церемоний в Чехии , Италии , Австрии, Турции, Кипре, Доминиканской республике, венчание в Израиле: Гражданская и Юбилеи свадеб Православное и ... >>>
globallus | 2017-07-11.
Добрый день! Работаю переводчиком и медицинским координатором более 7-ми лет. Живу в Сеуле. Знание корейского – высший уровень, русский – родной язык. Опыт работы переводчиком в таких организациях, к ... >>>
4 фото Украина
Добавлено 20.07.2019 в 02.35
Yuliana
17 фото Украина
Добавлено 16.12.2018 в 12.04
stas
28 фото Украина
Добавлено 14.12.2018 в 20.23
stas
12 фото Грузия
Добавлено 30.10.2018 в 08.12
stas
20 фото Украина
Добавлено 21.09.2018 в 21.21
vituniya
39 фото Украина
Добавлено 12.06.2018 в 15.45
stas
Подписка на рассылку
Ищу попутчика
Myko | 2017-08-07.
Мужчина из Украины ищет Мужчину для поездки в Ирак Дата выезда: 2017-08-17 ... >>>
PAA51 | 2017-07-28.
Мужчина из России ищет Женщину для поездки в Италию Дата выезда: 2017-11-28 ... >>>
Turlover | 2017-07-24.
Смешанная компания из Украины ищет Все равно кого для поездки в Вьетнам Дата выезда: 2017-09-17 ... >>>
Со всего света
bigmir)net TOP 100