Чорноморський біосферний, Заповедники Украины, Национальные парки Украины, Чорноморський біосферний,

Главная / Континенты / Европа / Страны / Украина / Чорноморський біосферний
Украина. Чорноморський біосферний Украины
Азово-Сиваський | Асканія-Нова | Великий Луг | Вижницький | Галицький | Гомільшанські ліси | Горгани | Гуцульщина | Деснянсько-Старогутський | Дніпровсько-Орільський | Дунайський | Єланецький степ | Ічнянський | Казантипський | Канівський | Карадазький | Карпатський | Карпатський біосферний | Кримський | Луганський | Медобори | Мезинський | Мис Мартьян | Опукський | Подільські Товтри | Поліський | Рівненський | Розточчя | Святі Гори | Синевир | Сколівські Бескиди | Ужанський | Український степовий | Херсонес Таврический | Черемський | Чорноморський біосферний | Шацький | Яворівський | Ялтинський гірсько-лісовий

ЧОРНОМОРСЬКИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК 
 
Заповідник був заснований 14 липня 1927 року Декретом Ради Народних Комісарів УРСР № 172 як складова частина Надморського заповідника, у 1933 році став самостійною природоохоронною і науково-дослідною установою. Як біосферний заповідник затверджений Указом Президента України від 26 листопада 1993 р. № 563. Сесією Координаційної Ради з програми ЮНЕСКО "Людина та біосфера" заповідник включений до міжнародної мережі біосферних резерватів, відповідний сертифікат видано у 1998 році.

До території заповідника входять Тендрівська та Ягорлицька затоки Чорного моря, острови, розташовані в цих затоках, а також 6 материкових ділянок: Волижин ліс, Солоноозерна, Івано-Рибальчанська, Ягорлицький Кут, Потіївська та Потіївська Стрілка. Територія заповідника поділяється на дві функціональні зони - заповідну, площею 70509,0 га (землі надані заповіднику у постійне користування) та буферну, площею 18620,0 га. Близько 84% території заповідника -74971 га - це акваторія Тендрівської і Ягорлицької заток Чорного моря, на суходільні ділянки припадає всього 16% - 14158 га. Навколо окремих ділянок заповідника встановлено охоронну зону загальною площею 9278,0 га.

Заповідник створений для охорони гніздових і перелітних птахів, а також ландшафтів типчаково-полинових причорноморських степів і солончаків. Чорноморський біосферний заповідник - найбільший в Україні заповідник, територія якого складається з кількох ділянок, що репрезентують різні ландшафти приморського півдня України: азональний лісостеповий, азональний піщано-степовий, зональний пустельно-степовий, приморський солончаковий. За фізико-географічним районуванням територія заповідника відноситься до Причорноморсько-Приазовського південностепового краю Південностепової підзони Степової зони. Рослинність репрезентує Цюрупинсько-Скадовський округ Приазовсько-Чорноморської степової підпровінції Причорноморської степової провінції Європейсько-Азіатської степової області.

Рельєф заповідника рівнинний, з численними зниженнями уздовж моря. Незначні підвищення слабко хвилясті. Для морського узбережжя є характерним літоральний вал з піску та черепашок. Піщані арени являють собою чергування бугрів 3-5 м заввишки із западинами. Піски підстеляються вапняками. Аренні і приморські піски - відносно молоді і дуже динамічні структури. Різноманітність їх тваринного і рослинного світу, високий ендемізм, геоморфологічна та ландшафтна унікальність висувають їх у раритети європейського рівня. Клімат заповідника помірно континентальний, з жарким і посушливим літом та м'якою, з відлигами і нестійким сніговим покривом, зимою. Узимку і особливо рано навесні дують сильні вітри. Середня температура січня становить -2°С, липня - +24°С, середня кількість опадів - близько 320 мм на рік.

Заповідник представляє собою цілісну систему, яка поєднує надзвичайно різноманітні приморські, прирічкові, аренні та материкові природні комплекси із лісовою, лучною, болотною, водною, степовою та галофітною рослинністю і відповідним їм різноманіттям комплексів тварин. Ценотична різноманітність представлена: лісами, у яких відмічено 22 асоціації, що входять до 4-х формацій, чагарниками - відповідно 5 асоціацій і 2 формації, степами - 29 і 8, луками - 28 і 7, прибережно-водною і водною рослинністю - 11 і 1, солончаками - 23 і 8. До Зеленої книги України занесено 11 степових та лісових асоціацій, які відносяться до 3-х формацій.  На лісостепових ділянках - Івано-Рибальчанській (3104 га), Соленоозерній (2293 га) і Волижин ліс (203 га) - охороняються рідкісні природні комплекси нижньодніпровських пісків, представлені мозаїкою піщаних степів, лук та невеликих гайків (колків) з дуба звичайного, ендемічної берези дніпровської, груші звичайної, заростей степових чагарників, а також болотної і солончакової рослинності навколо озер і заток.

Реліктові лісові колки є залишками давньої Гілеї - лісового краю пониззя Дніпра, описаної у V ст. до н. е. Геродотом. Справжньою перлиною заповідника є Тендрівська коса, яка вузькою смугою пісків простягнулася на 80 км. Давні греки називали її Ахіллесовим шляхом. У ті часи на ній стояв храм, присвячений Ахіллесу. На косі зростають багато ендемічних видів, у тому числі видів з вузьким ареалом. Вони ніде більше у світі не зустрічаються і тому занесені до Червоної книги України та Європейського червоного списку видів, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі. До таких видів відносяться люцерни тендрівська і морська, перлівка золотолускова та інші. Зональні типчаково-полинові пустельні приморські степи поширені на ділянках Потіївська (1064 га) і Ягорлицький Кут (840 га). Тут степові ділянки межують з великими ділянками приморських солончаків, що займають плоскі пониження із засоленими ґрунтами.  Територія заповідника репрезентує різноманіття природних умов степового півдня України. Нині Чорноморський біосферний заповідник практично став головним центром, де охороняються найбільш багаті та повночленні природні комплекси рослинного світу крайнього півдня, які зараз збереглися тільки на заповідних територіях.

На його території вже виявлено 926 видів природної флори, серед них - понад 700 видів судинних рослин, 90 - лишайників, 61 вид мохів, 87 видів шапкових грибів та 91 вид фітотрофних грибів-паразитів. І це далеко не всі види, оскільки водорості та гриби тут повністю ще не досліджені.  На території заповідника зустрічається близько 60 видів ендемічних рослин, як вузьколокальних ендемів (береза дніпровська, ковила дніпровська, жовтозілля дніпровське, козельці дніпровські, чебрець дніпровський, астрагал дніпровський тощо), так і більш широкоареальних ендемів - представників самофітно-степових, галофітних та лучних комплексів (ковила Лессінга, тюльпан Шренка, волошка короткоголова, піщанка Зоза, сон чорніючий, холодок прибережний, зозулинець болотний, запашний розмальований та салеповий і ін.). Тут зберігаються 16 видів рослин, занесених до Європейського червоного списку та 24 види, занесені до Червоної книги України.

Багатою є також і фауна заповідника, чому сприяє різноманіття його ландшафтів та географічне положення. У своєму поширенні представники тваринного світу значною мірою пов'язані із згаданими вище піщано-лісостеповим, приморським, пустельно-степовим та прибережно-острівним природними комплексами. Нині в заповіднику вже відомо близько 3500 видів природної фауни. З них найбільшим різноманіттям відрізняються комахи, яких відомо близько 2200 видів, павукоподібні - 168 видів та молюски - 65 видів. Хребетні тварин представлені 462 видами, з яких найбільшим різноманіттям відрізняються птахи - їх відмічено 309 видів. Фауна плазунів налічує 9 видів і є однією з найрізноманітніших серед заповідників України. За всі роки спостережень у морських водах заповідника виявлено 83 види риб, або близько 50 % видового складу риб Чорного моря. Наземна фауна ссавців складається з 50, а морська - із 3 видів.  Заповідник відіграє особливу роль у збереженні рідкісних видів птахів. В його межах відбувається гніздування таких рідкісних видів, як кулик-сорока, морський зуйок, гага звичайна, ходуличник, крохаль довгоногий, реготун чорноголовий, орлан-білохвіст, дрохва, пелікан рожевий, баклан великий та біла чапля мала та інші.

Загалом на території заповідника гніздяться 110 видів птахів, а решта зустрічаються під час зимівлі та перельотів. Загальна кількість птахів, що зимують у Тендрівській та Ягорлицькій затоках, становить більше 120 тис. особин. У зв'язку з великою природоохоронною та науковою цінністю акваторії цих заток мають статус водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення, головним чином як місця оселення водоплавних птахів. Найважливішим для птахів є прибережно-острівний комплекс, на якому зареєстровано 125 видів водно-болотних птахів і де зосереджується до 60-70 % загальної кількості морських птахів півдня України. Заповідник є базовим місцем гніздування мартина чорноголового у Європі. Орнітокомплекс лісостепових ділянок налічує 100-120 видів, з яких гніздяться 40, ще 60 використовують ці місця як кормові біотопи і місця відпочинку. У приморському степу зустрічається до 180 видів птахів.  Загалом на території заповідника мешкають 29 видів тварин, занесених до Європейського червоного списку, та 124 види, занесених до Червоної книги України. Особливо слід відмітити, що в межах заповідних акваторій зустрічаються рідкісні нині морські ссавці: афаліна чорноморська, білобочка чорноморська та тюлень-монах середземноморський.

Чорноморський біосферний заповідник - найбільший морський заповідник держави, один з найстаріших та найбільш цінних в Україні.  Значна кількість рідкісних та ендемічних видів визначає величезну цінність гено- та ценофонду екосистем, що охороняються. Заповідник займає ключове положення, перш за все для охорони місць гніздування, міграцій та зимівлі навколоводних птахів Причорномор'я, і має надзвичайне Європейське і світове значення для збереження і відтворення їх популяцій. Чорноморський біосферний заповідник забезпечив збереження до цього часу унікальних еталонних фрагментів причорноморського степу, піщаного лісостепу, прибережних екосистем.

Заповідник - науково-дослідна установа та центр екологічної освіти в регіоні. Рекреаційна діяльність в межах заповідника не здійснюється.

Дякуємо за надану інформацію ukrainainkognita.org.ua

Украина в блогах
    На территории Национальном музее архитектуры и быта Пирогово в Киеве проходило традиционное празднование. В течение двух дней на территории музея проводили гадания, плели венки, водили хороводы и пели песни, а вечером -прыгали через костер.   Гостей гуляний, которые традиционно проводятся в Пирогово, ожидал купальский фестиваль с театральным обрядовым действом во главе с Купалом и Мареной, выступления фольклорных коллективов, народные танцы, ярмарка народных ремесел, где можно
Украина новости
На Киевщине покажут уникальных животных
2019-07-10
(0) (0)
13 и 14 июля Древний Киев Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает совершить увлекательное путешествие во времени в эпоху Киевской Руси и увидеть шоу с участием лошадей редких исторических пород. >>>
«Зеленая карта» защищает интересы украинских автовладельцев
2019-07-09
(0) (0)
С недавних пор в Украине международная система автомобильного страхования «Зеленая карта» заработала максимально эффективно, обеспечивая как защиту украинских автовладельцев, так и соблюдение требований >>>
Украина - фотогалереи
17 фото Украина
Добавлено 16.12.2018 в 12.04
stas   Смотреть >>>
28 фото Украина
Добавлено 14.12.2018 в 20.23
stas   Смотреть >>>
20 фото Украина
Добавлено 21.09.2018 в 21.21
vituniya   Смотреть >>>
39 фото Украина
Добавлено 12.06.2018 в 15.45
stas   Смотреть >>>
5 фото Украина
Добавлено 22.05.2018 в 22.57
vituniya   Смотреть >>>
22 фото Украина
Добавлено 23.02.2018 в 17.24
stas   Смотреть >>>
Украина - блоги
Больше блогов по данной стране нет.
Всё о Украине >>>
Кратко о стране
Блог
Отели
Туры 
Фото
Видео
Карта
Погода
Сезоны отдыха
Время
Туроператоры
Герб
Гимн
Флаг
История и политика
Природа
Заповедники
Климат
Транспорт
Туризм
Столица
Посольство
Консульство
Виза
Валюта
Цены
Население
Праздники
Кулинария
География
Экономика
Что посетить
Секс-туризм
Новости
Города и курорты >>>
Александрия
Алупка
Алушта
Алчевск
Антрацит
Балаклава
Бар
Батурин
Бахчисарай
Белая Церковь
Белосарайская коса
Бердянск
Берегово
Борисполь
Борщев
Боярка
Бровары
Брюховичи
Буковель
Верховина
Вижница
Винница
Владимир-Волынский
Воловец
Волосянка
Ворохта
Гайсин
Гаспра
Горловка
Гурзуф
Гута
Днепродзержинск
Днепропетровск
Донецк
Драгобрат
Дрогобич
Дубно
Евпатория
Железный Порт
Желтые Воды
Житомир
Заозерное
Запорожье
Здолбунов
Ивано-Франковск
Ильичевск
Инкерман
Ирпень
Казантип
Калуш
Каменец-Подольский
Канев
Карловка
Карпаты
Кацивели
Керчь
Киев
Кировоград
Коблево
Ковель
Коктебель
Коломия
Конотоп
Конча-Заспа
Кореиз
Косов
Котовск
Краматорск
Красия
Кременчуг
Кривой Рог
Крым
Ласпи
Ленино
Ливадия
Лисичанск
Луганск
Луцк
Львов
Львовская обл
Макеевка
Малореченск
Мариуполь
Массандра
Межгорье
Мелитополь
Миргород
Мисхор
Морское
Моршин
Мукачево
Надвирна
Нежин
Нижнее заморское
Николаев
Николаевка
Никополь
Новая Каховка
Новгород-Сиверский
Нововолынск
Новомосковск
Новый Свет
Обухов
Одесса
Орджоникидзе
Ореанда
Орявчик
Павлоград
Партенит
Переяслав-Хмельницкий
Песчаное
Пилипец
Подобовец
Политехник
Полтава
Поляна
Понизовка
Почаев
Прилуки
Путила
Рахов
Ровно
Рыбачье
Саки
Свалява
Свердловск
Светловодск
Святогорск
Севастополь
Симеиз
Симферополь
Скадовск
Сколе
Славско
Славянск
Смела
Снежное
Староконстантинов
Старый Крым
Стаханов
Судак
Сумы
Татаров
Тернополь
Тростян
Трускавец
Тысовец
Ужгород
Украинка
Умань
Учкуевка
Феодосия
Форос
Харцизск
Харьков
Херсон
Хмельник
Хмельницкий
Хотин
Червоноград
Черкассы
Чернигов
Чернобыль
Черновцы
Черновцы (Винн.обл)
Черноморское
Шацк
Шешоры
Щелкино
Энергодар
Яблуница
Ялта
Яремче
Ясиня
Балада Высоцкого о борьбе
Длительность видео неизвестно
Пользователь peple
Дата создания 2014-01-27
Оценка пользователей 0   Просмотров 38924  
Кировоград
Длительность видео неизвестно
Пользователь vesta_m
Дата создания 2013-05-18
Оценка пользователей 0   Просмотров 6221  
Крым. Байдарская яйла.
Длительность видео неизвестно
Пользователь pohod
Дата создания 2013-04-01
Оценка пользователей 0   Просмотров 3774  
Украина. Всё видео >>>
Lena Oleg54 drsotravel Idealworld urbiset clubtropa vecaks


Со всего света
Рекомендуем туры
Украина 8 дн. 4097 грн.
Чехия 6 дн. 18000 грн
Япония 9 дн. 10000 грн.
Разное 7 дн. 4500 грн
Украина 21 дн. 120 грн.
Япония 7 дн. 24339 грн
Азербайджан 7 дн. 426 грн.
Алжир 7 дн. 154 грн
Швейцария 14 дн. 0 грн.
Швейцария 10 дн. 0 грн
Все туры >>>
Объявления участников
graulis | 2017-12-08.
Предлагаю комфортное размещение в отдельных номерах - все полные "Люксы" ( комната,кухня,сан.узел - в каждом ) в небольшом частном гостевом доме, в Крыму - Алушта, с. Солнечногорское, с закрытой терри ... >>>
urbiset | 2017-07-19.
Агентство "Urbis et Orbis" организует: Все типы свадебных церемоний в Чехии , Италии , Австрии, Турции, Кипре, Доминиканской республике, венчание в Израиле: Гражданская и Юбилеи свадеб Православное и ... >>>
globallus | 2017-07-11.
Добрый день! Работаю переводчиком и медицинским координатором более 7-ми лет. Живу в Сеуле. Знание корейского – высший уровень, русский – родной язык. Опыт работы переводчиком в таких организациях, к ... >>>
17 фото Украина
Добавлено 16.12.2018 в 12.04
stas
28 фото Украина
Добавлено 14.12.2018 в 20.23
stas
12 фото Грузия
Добавлено 30.10.2018 в 08.12
stas
20 фото Украина
Добавлено 21.09.2018 в 21.21
vituniya
39 фото Украина
Добавлено 12.06.2018 в 15.45
stas
3 фото Нидерланды
Добавлено 04.06.2018 в 18.13
IraAkula
Подписка на рассылку
Ищу попутчика
Myko | 2017-08-07.
Мужчина из Украины ищет Мужчину для поездки в Ирак Дата выезда: 2017-08-17 ... >>>
PAA51 | 2017-07-28.
Мужчина из России ищет Женщину для поездки в Италию Дата выезда: 2017-11-28 ... >>>
Turlover | 2017-07-24.
Смешанная компания из Украины ищет Все равно кого для поездки в Вьетнам Дата выезда: 2017-09-17 ... >>>
Со всего света
bigmir)net TOP 100